Zápis do MŠ 2021/2022

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Oznamujeme rodičom,

zápis nových detí do Materskej školy Častkov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v dňoch 10.5.2021 – 13.5.2021 v čase od 10:00 hod. – do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole denne od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne ( v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie)
  • písomne poštou na adresu materskej školy (Materská škola, Častkov č.96, 906 04)
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ms.castkov@centrum.sk).

Podmienkou prijatia dieťaťa je osvojenie si základných hygienických návykov (odplienkovanie) a sebaobslužných činností (čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Ak sa po nástupe dieťaťa do MŠ prejaví nezvládnutie hygienických návykov, dochádzka dieťaťa bude prerušená na dobu potrebnú na ich vytvorenie.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ si zákonní zástupcovia dieťaťa vyzdvihnú do 15.júna 2021.     

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme o dodržanie všetkých hygienických zásad. Ďakujeme za pochopenie.

 

Príloha – žiadosť o prijatie 

 

You may also like...

Pridaj komentár