Knižnica v Častkove

Naša knižnica v obci Častkov prešla rekonštrukciou. Knižnica bola zväčšená a vytvoril sa tak priestor aj pre posedenie s knihou v ruke. Pribudli nové knihy, rozprávky, náučné a encyklopédie. Celý projekt bol úspešný vďaka Nadácií SPP, ktorá prispela na náš projekt krásnou sumou 1000 EUR. V knižnici bola položená nová podlaha, opravené elektrické rozvody a miestnosť sa celá vymaľovala. V rámci projektu pribudli sedacie vaky, ktoré najčastejšie využívajú deti našej školy a škôlky. Naviac každý štvrtok počas školského roka prebieha v knižnici vyučovanie angličtiny pre deti predškolského veku. 

You may also like...

Pridaj komentár