Zápis do prvého ročníka

Základná škola Častkov 130, 906 04 Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020. Zápis sa uskutoční dňa 11.apríla 2019, od 13.00 – do 16.00 hod v budove Základnej školy v Častkove.

POKYNY pre rodičov:

 Vyzdvihnite si,  prosím, u riaditeľky MŠ nasledovné tlačivá a vyplnené prineste na zápis:

  1. ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
  2. PROTOKOL o zápise dieťaťa do 1. ročníka
  3. ŽIADOSŤ O ODKLAD začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (ak predpokladáte odklad)
  4. SPLNOMOCNENIE pre zákonného zástupcu (podľa zákona sa pri zápise vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov, ak sa jeden z nich nemôže zúčastniť, predloží sa splnomocnenie)

Ďalšie doklady, ktoré treba predložiť:

  1. RODNÝ LIST dieťaťa
  2. OBČIANSKY preukaz zákonného zástupcu
  3. ČÍSLO ELEKTRONICKEJ schránky, ak ňou disponujete a je aktívna (nie e-mailová adresa!)

Hotovosť:

– na pracovné zošity (SJL, ANJ):   …………………………………………………..  7,50 Eur

– na pomôcky a písanky, ktoré škola hromadne objednáva ……………… 10,- Eur

 

 

You may also like...

Pridaj komentár