Zápis do MŠ 2020/2021

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Oznamujeme rodičom,

že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 11.5.2020 – 15.5. 2020 v čase od 10:30 hod. – do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo Vám ju zašleme emailom. Ak potrebujete žiadosť poslať kontaktujte nás obeccastkov@centrum.sk

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti, alebo osobne po vzájomnej dohode.

You may also like...

Pridaj komentár